ഇന്നാണ് എൽ ൽ ഡി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം


ഇന്നാണ് എൽ  ൽ ഡി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷക്ക്‌  അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം


കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക്.വിവിധ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. റവന്യൂ,പഞ്ചായത്ത്‌,മുനിസിപ്പാലിറ്റി,ടാക്സ്,മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്,ട്രഷറി,കൃഷി,മൃഗ സംരക്ഷണം, ജലസേചനം,ക്ഷീര വികസനം,വിദ്യാഭ്യാസം,കോടതി,ആരോഗ്യം,അച്ചടി,സൈനിക ക്ഷേമം,പൊതുമാരാമത്ത്,വ്യവസായം,സാമൂഹ്യ നീതി,ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം,പ്രിന്റിംഗ്-സ്റ്റേഷനറി,എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങീ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളുടെയും ദൈമനംദിന കാര്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ക്ലാർക്കുമാരുടെ റോൾ വളരേ വലുതാണ്.

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വിജയവും 36 വയസ്സ് കവിയാത്തവരുമായ (പിന്നോക്ക വിഭാഗം,എസ്.സി,എസ്.ടി,ഭിന്ന ശേഷി എന്നിവർക്ക് ഇളവുണ്ട്) എല്ലാവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കും.

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമായി ഇതിനെ കാണാം.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ എൽ.ഡി ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി(18-12-2019) ഇന്നാണ്

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയം

2020 ജൂൺ -സെപ്റ്റംബർ  മാസം പരീക്ഷ .

2020 ഡിസംബറിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്

2021 മാർച്ചിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

2021 മെയിൽ നിയമനം .

3 വർഷം കൊണ്ട് 600-800 നിയമനങ്ങൾ ..

ആരംഭത്തിൽ തന്നെ 25000 രൂപയിൽ അധികം ശമ്പളം.

ഓർക്കുക.. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവരല്ല, അവ വിജയകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവരാണ് പരാജിതൻ..
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PSC online ApplicationLIKE OUR PAGES


Comments

Popular posts from this blog

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെ

Plus One : ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് നാളെ (സെപ്തംബർ 5 ) ന് രാവിലെ 9 മണിയ്ക്ക്

ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഗവേഷണ പഠനം വരെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ