Latest

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

കേരള പി‌എസ്‌സി: സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മികച്ച അവസരം - വിവിധ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - അവസാന തിയ്യതി : 2021 മെയ് 5കേരള പി‌എസ്‌സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021: 

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലികൾ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി വിവിധ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിയമന വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിച്ചു.  കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 


കേരള പി.എസ്.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021-നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2021 ഏപ്രിൽ 3-ന് ആരംഭിച്ചു. താത്പര്യമുള്ളവർ 2021 മെയ് 5-ന് മുമ്പ് സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. 


കാറ്റഗറി നമ്പർ: 57/2021


36 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ബിരുദ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പി‌എസ്‌സി ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലായ “തുളസി” വഴി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് / കേരള പബ്ലിക് സർവീസ്കമ്മീഷൻ / അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് (എറണാകുളം) / ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് / വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ / പ്രത്യേക ജഡ്ജിയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷണ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ 


തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്27800-59400/- രൂപ ശമ്പള സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2021 മെയ് 5-നോ അതിനുമുമ്പോ ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.


പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, തുടങ്ങി എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് / ഓഡിറ്റർ

വകുപ്പ് സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് / കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ / അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസ്(എറണാകുളം) / ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് /വിജിലൻസ് ട്രൈബ്യൂണൽ / പ്രത്യേക ജഡ്ജിയുടെ ഓഫീസ്, അന്വേഷണ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്

തൊഴിൽ തരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ

ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

ജോലിസ്ഥലം കേരളത്തിലുടനീളം

കാറ്റഗറി നമ്പർ 57/2021

ശമ്പളം Rs.27800-59400/-

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺ‌ലൈൻ

അവസാന തിയ്യതി 05 മെയ് 2021


    

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

പ്രായപരിധി: സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായം 18 നും 36 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. 1985 ജനുവരി 02 നും 2003 ജനുവരി 01 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. എസ്‌സി / എസ്ടി, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായി അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.


അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം


 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ


➧ കേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:

 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് 
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം (CM)
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ

 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.